Značkařům KČT pomáhají i místní obyvatelé.

Pěší turistické značení je svým rozsahem a kvalitou na území České republiky světovým unikátem. Čítá více jak třicet tisíc kilometrů značených tras o které se stará několik set značkařů. Na Kutnohorském okrese je to celých 420 km a pečuje o ně tým 10 značkařů. Kromě vzácných případů ničení značek a rozcestníků či nenávistných reakcí ze strany nových restituentů pozemků, se značkaři v převážné většině setkávají se vstřícným přístupem nejenom zástupců veřejné správy, ale i občanů, jejichž pomoc je z většiny anonymní. Lesní dělník, který při těžbě uřízne strom až nad značkou, směrovky přidrátované k plotu, když strom, na kterém byly upevněny, vyvrátila vichřice, nově vybudovaná lávka, když tu starou odnesla povodeň. Příkladů lze uvést celou řadu. Svědčí o tom, že práce značkařů není obyvatelům vesnic lhostejná. Krásným příkladem je směrovník vlastnoručně zhotovený a zabudovaný obyvateli obce Ostrov u Bohdanče, pány … v místě rozcestí dvou turistických cest s křovinatou vegetací několik let po polomu, na kterou dočasně nelze umístit turistické značky. Jménem všech turistů užívajících pěší značení děkujeme.

Jana Liberská, Okresní značkař