Značené cesty na Kutnohorsku.

První značená turistická cesta vznikla v okolí Kutné Hory v roce 1900. Od té doby se jejich síť na kutnohorském okrese rozrostla na více než 400 km. Po roce 2000 vznikla i rozsáhlá síť cyklotras…

O údržbu značených pěších tras se starají členové odboru, kteří každé tři roky obnovují značení. Členové cyklooddílu provádějí pravidelné revize značících prvků cyklotras. Průběžně jsou též prováděny opravy pěších tras při kalamitách apod. Není v silách značkařů zjistit všechny závady ve značení. Proto jsme vděčni veřejnosti, pokud nás upozorní na zjištěné nedostatky na email : info@tj-turista.cz nebo telefonním čísle 604 506 728 paní Liberská.