ZAJÍMAVOSTI HISTORICKÉ KOUŘIMI

Jeli jsme autobusem do Zásmuk a městem jsme došli k Vlčímu Dolu kolem Vavřineckého potoka se dvěma barokními kamennými mosty ze 17-18 stol. a odtud do Toušic. Z Toušic jsme šli kolem rybníka Strašík ,jemuž se v r.2013 protrhla hráz a voda zatopila Podskalí tj. část Kouřimi. Kolem bývalého mlýna Prášov a Bukačov jsme naučnou stezkou došli k Panskému rybníku dále do kopce k Lechovu kameni ve staré Kouřimi. Odtud je krásný výhled na město Kouřim. Po obědě následovala procházka náměstím ke zvonici s obrácenými zvony srdcem vzhůru a ke kostelu sv.Štěpána. Na náměstí vedle kašny je označen střed Evropy tj. 15.poledníku v.d. a 50. rovnoběžky s.š.

Vycházka se všem líbila a měli jsme možnost navštívit a poznat zajímavá místa v Kouřimi.

Trasa: 11km, Zásmuky, Vlčí Důl, kolem Vavřineckého potoka, Toušice, Stará Kouřim, Kouřim
Vedoucí akce: Ludmila Pavlíková