„ZAHRADA ČECH“ Lednicko valtický areál, Pavlovské vrchy, Mikulov

POBYTOVÝ ZÁJEZD  od 6.6. – 10.6. 2016

„ZAHRADA  ČECH“   Lednicko valtický areál, Pavlovské vrchy, Mikulov

Zájezdu se zúčastnilo 12 pěších turistů z KČT Kutná Hora

Doprava byla zajištěna osobními třemi osobními auty s řidiči V. Merta,J. Podolák T.Novotný. Pobyt organizačně připravila a zajistila naše vedoucí Mgr. Míla Podoláková.

1.den 6.6. DOLNÍ VĚSTONICE
Ubytovali jsme se v ubytovně ZŠ Dolní Věstonice a odpoledne jsme vystoupali na Dívčí hrad který je dominantou Pavlovských vrchů od Dolních Věstonic.Odtud byly nádherné výhledy na Věstonice, Pavlov na Novomlýnské nádrže i do dalekého okolí.Vápencové skály byly porostlé jarní květenou, prostě byl to zážitek.

2.den 7.6. MIKULOV
Nejprve jsme vystoupali na Svatý kopeček který je CHKO Pálava. Cesta zahrnuje 17 objektů z toho 14 kapliček křížové cesty,kapli Sv.Šebestiána,zvonici a kapli božího hrobu.Na Svatém kopečku jsme obdivovali chráněné rostliny (kavil,zárazu,kosatce…) a krásné výhledy na Mikulov a okolí.Odtud jsme se vrátili do historického centra města kde se nacházejí sgrafitové kanovnické domy,Dietrichsteinská hrobka,kostel sv.Václava,kašna,barokní sousoší Nejsvětější trojice. Prohlídku města jsme zakončili návštěvou zámku.Prožili jsme den,kdy jsme se seznámili s mnoha památkami v krásném městě a jsme rádi že jsme měli možnost dozvědět se všechno zajímavé opět díky naší Míle.

3.den  8.6.LEDNICKO VALTICKÝ AREÁL
Lednice je nazývána Perlou Moravy je jedním z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších měst ČR   v r. 1996  byl areál vyhlášen jako světové kulturní dědictví UNESCO.Navštívili jsme zámek, tropický skleník, rozsáhlý park s umělou jeskyni a tureckou věž Minaret.Dále jsme se přesunuli k Lednickým rybníkům které se nacházejí uprostřed LVA a jsou NPR.U jednoho z nich Mlýnského rybníku se nachází Apollonův chrám který jsme si prohlédli a protože bylo velmi teplo tak jsme se také na blízké pláži vykoupali.Byli jsme velmi spokojeni s možností obdivovat a prožít návštěvu zajímavých míst obce Lednice.

4.den 9.6. VALTICE
Tento den jsme začali návštěvou jedné z drobných staveb kterým se říká salety a to Tři Grácie a odtud jsme jeli do Valtic. Na náměstí nás zaujal raně barokní mariánský sloup,kostel na Nebevzetí panny Marie a radnice města,odtud jsme přešli do zámku  a do zámeckého parku a zahrady prohlídka nás zaujala svým rozsahem a uspořádáním.Pokračovali jsme zajímavou prohlídkou kulturní památky kolonády na Rajstně odkud byl překrásný výhled do okolí.Při zpáteční cestě jsme se zatavili ve Valticích na výborné moravské vínečko.

5.den 10.6. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU –  ZELENÁ HORA
Bylo to naše poslední ráno prožité na ubytovně odkud jsme odjeli do Žďáru nad Sázavou. Navštívili jsme  poutní kostel sv,Jana Nepomuckého na Zelené hoře,který patří mezi nejvýznamnější stavby stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichela.Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen na seznam světových kulturních památek Byl to poslední den našeho poznávání všech navštívených zajímavých míst během našeho pobytu na Pálavě a v LVA,které v nás zanechají nezapomenutelné vzpomínky.

V závěru ještě jednou děkujeme za péči naší Míle Podolákové. Poděkování patří i našim spolehlivým řidičům  a všem účastníkům pobytového zájezdu.

Těšíme se na další turistické výlety Bohunka Dvořáková – kronikářka oddílu.