Vrátný František, čestný člen (†)

V padesátých letech obnovuje práci odboru,  jehož činnost po roce 1948 upadla. Stalo se tak 24.3.1954. Odbor byl součástí tehdejší TJ Baník. Rozvíjí turistickou činnost v plné šíři – vycházky, autobusové zájezdy, týdenní akce vodácké a vysokohorské turistiky. V letech 1969 – 1974 pak byl předsedou samostatné ” TJ Klubu Českých Turistů Kutná Hora”. Po začlenění tělovýchovné jednoty do TJ Sparta pak vedl nespočet turistických akcí. V roce 1990,  především jeho přičiněním, vznikla samostatná TJ TURISTA Kutná Hora. Od roku 1955 až do roku 2000 se věnoval údržbě a obnově značených cest na kutnohorském okrese ve funkci značkaře instruktora a předsedy okresního výboru značení.