Valná hromada TJ TURISTA Kutná Hora

Jako každoročně i letos v březnu se v klubovně sešlo členstvo, vedoucí oddílu a akcí i zástupci značkařů. Jedinečná příležitost k bilancování. V loňském roce se toho v odboru událo mnoho. Opět jsme uspořádali řadu akcí pro veřejnost, jako byly noční pochody, lyžařské zájezdy, Jarní zahájení turistické sezony s PhDr. Pavlem Novákem, desetidenní Prázdniny na kole, Pochod Za malínským křenem či Štěpánskou vycházku.

Oddíly měly pravidelnou činnost, pěší jednodenní vycházky po širokém okolí, každý týden přednášku, cyklisté byli na Slovensku, v Maďarsku, na vodě v bývalé Jugoslávii a v Itálii, dětský oddíl absolvoval každý měsíc akci včetně dvou vícedenních a čtrnáctidenního tábora v Proseči u Skutče. Pěší značkaři obnovili 165 km, cykloznačkaři zkontrolovali 17 cyklotras o celkové délce 265 km.

Rozpočet jsme udrželi vyrovnaný. Hlavní bylo zabezpečit financování provozu klubovny. Hrazena byla i spolková činnost a potřeby oddílů.

Valná hromada je i příležitostí poděkovat. A i tak se stalo. Bylo poděkováno manželům Lence a Lukášovi Podolákovým při příležitosti jejich společného životního jubilea za vedení cyklooddílu a s tím spojeným organizováním akci v minulých více jak dvou desítkách let. Pro Lenku velká kytice a pro oba společný poukaz na krátkodobý pobyt v lázních, aby nabrali nových sil.

 

Jaroslav Liberský