Značení turistických tras

Nejenom po historické Kutné Hoře, ale i v jejím okolí provádíme značení turistických tras. Naše víceméně dobrovolná činnost s sebou nese různá úskalí, která se nám ve spolupráci s KČT a zastupiteli města daří zvládat a turistické okruhy a trasy jsou označeny jasně a zřetelně.

Odměnou naší činnosti nám bylo i několik dopisů od turistů z ČR, ale také od zahraničních návštěvníků, kteří nelenili, a sehnali si na nás kontakt a zaslali poděkování. Značení výrazně zvyšuje komfort návštěvníků (turistů) ve městě, zvyšuje turistický ruch, ale také dělá dobré jméno našemu městu.

Chcete vědět více o tom, jak se provádí značení turistických tras pro pěší , cyklisty nebo lyžaře?

Značkařům KČT pomáhají i místní obyvatelé.

Pěší turistické značení je svým rozsahem a kvalitou na území České republiky světovým unikátem. Čítá více jak třicet tisíc kilometrů značených tras o které se stará několik set značkařů. Na Kutnohorském okrese je to celých 420 km a pečuje o ně tým 10 značkařů. Kromě vzácných případů ničení značek a rozcestníků či nenávistných reakcí ze(…)

Značené cesty na Kutnohorsku.

První značená turistická cesta vznikla v okolí Kutné Hory v roce 1900. Od té doby se jejich síť na kutnohorském okrese rozrostla na více než 400 km. Po roce 2000 vznikla i rozsáhlá síť cyklotras… O údržbu značených pěších tras se starají členové odboru, kteří každé tři roky obnovují značení. Členové cyklooddílu provádějí pravidelné revize(…)

Jak se značí lyžařské trasy?

Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších, používá se stejných druhů značek, stejné tabulky i směrovky, zachovávají se i jejich rozměry. Odlišná je pouze barva krajních pásů značek, která je oranžová. Vnitřní pás pak může být červený, modrý, zelený nebo bílý. Lyžařské směrovky mají podkladovou barvu také oranžovou.

Jak se značí cykotrasy?

Cyklistické trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Všechny prvky cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu. Cyklotrasy jsou ty, které vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní cykloznačky: Návěst před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Na všech najdete(…)

Jak se značí pěší trasy pro turisty?

Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10 x 10 cm. V ostrých lomech cesty nebo(…)

Jak jsme znárodnili strom.

Členové O-KČT TJ Turista se starají o údržbu značených pěších turistických tras a cyklotras. Provádějí nejen obnovou turistických značek, ale i směrovníků, map a dalších prvků. Mezi ně patří i nejrůznější lávky přes potoky v terénu. Letošní rok byl bohatý na povodně a to nejen na Pertoltickém potoce. Většina dřevěných lávek padla vodnímu živlu za(…)