Čestní členové

Máme 11 čestných členů. Dovolte nám proto, abychom touto cestou všem poděkovali za jejich zásluhy o rozvoj TJ a vám, našim čtenářům, předkládáme stručný přehled.

Árendarik Ján Ing., čestný člen (†)

Do turistiky v Kutné Hoře přišel začátkem sedmdesátých let . Úzce spolupracoval s Miloslavem Pelikánem ve vedení turistického oddílu mládeže a vhodně činnost oddílu doplňuje.  Neměl sice základy ze skautingu, ale široký rozhled a schopnost orientovat se v problematice zajímavého programu pro mládež. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se osamostatňuje a zakládá vlastní oddíl(…)

Krtička Jaromír, čestný člen (†)

V roce 1974 založil oddíl cykloturistiky složený především z učňů a dětí zaměstnanců ČKD Kutná Hora, kde pracoval jako učitel na místním učilišti. Činnost oddílu byla velmi rozsáhlá. Založil tradiční akci “Prázdniny na kole”. desetidenní putování na kolech pro členy TOM, ale i cykloturistickou veřejnost  z celé republiky. Kromě toho organizoval každý rok desetidenní akce(…)

Miškovská Věra, čestná členka

Od roku 1977 je členkou turistického oddílu v Kutné Hoře je nositelkou stříbrného a bronzového odznaku turista ČSR (1982) získala diplom čestného členství odboru Klubu českých turistů za dlouholetou aktivní turistickou a organizátorskou činnost a za významný podíl na rozvoji turistiky v r.2003 ji bylo předáno čestné uznání odboru KČT u příležitosti 110 výročí založení(…)

Pelikán Miloslav, čestný člen (†)

V roce 1966 založil Turistický oddíl mládeže na žádost tehdejšího předsedy odboru pana Vrátného. Svůj zájem o turistiku a vedení TOM dovedně skloubil se svými zkušenostmi ze skautingu. Oddíl pracoval celoročně, každý týden schůzky, každý druhý víkend výlet, vyvrcholením celoroční činnosti byl dvoutýdenní putovní tábor.  Jako řidič osobního služebního vozidla v ÚNS měl na řadě(…)

Vrátný František, čestný člen (†)

V padesátých letech obnovuje práci odboru,  jehož činnost po roce 1948 upadla. Stalo se tak 24.3.1954. Odbor byl součástí tehdejší TJ Baník. Rozvíjí turistickou činnost v plné šíři – vycházky, autobusové zájezdy, týdenní akce vodácké a vysokohorské turistiky. V letech 1969 – 1974 pak byl předsedou samostatné ” TJ Klubu Českých Turistů Kutná Hora”. Po(…)