Pelikán Miloslav, čestný člen (†)

V roce 1966 založil Turistický oddíl mládeže na žádost tehdejšího předsedy odboru pana Vrátného. Svůj zájem o turistiku a vedení TOM dovedně skloubil se svými zkušenostmi ze skautingu. Oddíl pracoval celoročně, každý týden schůzky, každý druhý víkend výlet, vyvrcholením celoroční činnosti byl dvoutýdenní putovní tábor.  Jako řidič osobního služebního vozidla v ÚNS měl na řadě služebních cest možnost nacházet pro tyto tábory skvělá tábořiště. Za více než třicet let své činnosti vychoval několik generací, které se dodnes věnují turistice spojené s pobytem v přírodě.