Nejen turistická, ale i značkařská sezóna začala.

A to již počátkem března, kdy si manželé Topenčíkovi, Dojčiakovi,Richard Kúrka s maminkou, Mirek Douděra s Mílou Čikákovou a Michal Novotný si mezi sebou rozdělili trasy určené pro letošní obnovu turistických značených pěších tras na kutnohorském okrese.

Od okresního značkaře, vedoucího, který odpovídá za správu nejen značení, ale i  dalších prvků turistického značení, jako jsou rozcestníky nebo vývěsné turistické mapy, Jany Liberské, obdrželi  barvy, ředidlo a potřebné nářadí jako jsou štětce, škrabky a kartáče na očištění značek před natřením, pilky a nůžky na prořez zeleně, šablony na nové značky a též značky na samolepkách používané v obcích na sloupech veřejného osvětlení.

Probrána byla krizová místa na trasách, předány byly i mapky s umístěním rozcestníků a fotografie jejich stavu.

Trasy se obnovují jednou za tři roky a vzhledem k tomu, že jejich délka na okrese je více jak 420 km, připadá na každý rok více jak 100 – 120 km. Denní dávka je 5 – 6 km pro dvojici a její obnova trvá cca 8 hodin. Jednoduchým výpočtem se pak dobereme k tomu, že značkařské dvojice stráví značením dohromady cca 20 dnů.

V letošním roce budou obnoveny trasy na Kačinu, kolem Sázavy, Kácova, NS Po stopách husitských hejtmanů kolem Malešova a další.

Kromě obnovy dojde i řadě změn v trasách, jejich přeznačení. Sem patří přeložení červené trasy z Kutné Hory na Kačinu z důvodu opravy nadjezdu v Malíně, přeložení zelené trasy u Petrovic II z důvodu oplocení velké části údolí a pravděpodobně přeložení žluté v oblasti Malé Skalice, pokud bude realizován záměr výstavby obory. Připravena je i výměna řady směrovek na rozcestnících.

A co za to. Činnost je to dobrovolná, bez nadšení ji nelze provozovat. Rozhodně ještě žádný značkař z této činnosti nezbohatl. Dostane na benzín, na oběd, na večeři a  4 piva pro posezení v hospůdce večer po splnění denní normy. A to je vše. A pak dobrý pocit, že třeba udělal ve svém volném čase něco pro ostatní turisty.

Členové spolku se věnují též revizím cyklotras na okrese. Začátek je stejný, rozdělení tras a dokumentace. Pak sednout na kolo, objet stanovenou trasu, sepsat chybějící orientační prvky a odeslat na ústředí Klubu českých turistů. Letos opět vyjede rodina Podolákova, Luboš Hron, Michal Novotný, Andrea Jelínková a Hana Linhartová, která je okresním cykloznačkařem, celý tým vede a odpovídá za vše kolem. Na okrese je celkem 17 cyklotras o délce 264 km. Ty se každoročně projíždějí.

Jaroslav Liberský