Letní tábor turistického oddílu mládeže

„Robinsoni z Proseče“
29.července – 12.srpna 2017
Skautské tábořiště oddílu z Proseče

Úryvky z deníku nalezeného při likvidaci tábora po odjezdu dětí.

„Den první.
Ztroskotali jsme na opuštěném ostrově.

Den druhý
Vykopali jsme ohniště a obložili ho kameny. Večer jsme  viděli jak poblíž ostrova ztroskotala v rozbouřených vlnách nějaká loď.

Den třetí
Věnovali jsme se zvelebování námi obydlené části ostrova. Našli jsme si špalky na sezení, udělali jsme vidličky na vaření v kotlíku. Moře vyplavilo zbytky zásob z potopené lodi – gulášovou polévku značky Vitana. Udělali jsme si základy přístřešku.

Den čtvrtý
Šli jsme na nebezpečný průzkum ostrova. Zjistili jsme, že se na ostrově nachází džungle, skály a jezero. Večer na ostrově přistály dvě trosečnice z lodi, která před několika dny ztroskotala poblíž.

 

Den pátý
Dnes jsme dostavěli přístřešek, vyrobili vlajku, vykopali díru na sklípek, na kterou jsme umístili víko vyrobené z klacků a provázků. Od domorodců jsme zakoupili část voru. Platí se zde mušlemi. Zavedli jsme elektronickou evidenci mušlí.

Den šestý
Dnes jsme podruhé se prošli okolo ostrova. Prošli jsme se po pláži, po lese a po skalách. A poprvé jsme se vyspali v našem novém přístřešku.

Den sedmý
Při včerejším průzkumu ostrova zmizela Terka, doposud jsme ji nenašli. Celý den jsme ji hledali a proto jsme na ostrově nemohli nic udělat.

Den osmý
Dnes jsme se věnovali vylepšování naší rezidence na ostrově.  Podél políčka s obilím a zeleninou jsme naskládali kameny, opravili jsme víko u sklípku, udělali jsme kůlnu na dřevo.

Den devátý
Dnes jsme opět byli na průzkumu ostrova. Dostali jsme se do zatím neobjevené části ostrova, na které se nachází obrovská louka.

Den desátý
Moře vyplavilo na břeh zavřenou láhev. Uvnitř byl dopis. Psalo se v něm o pokladu a kde se nachází a jak se k němu dostat. Pak tam byla strašně stará mapa na které bylo nakresleno jak se k pokladu dostat, nebyla ale celá, ale psalo se tam, kde najdeme další část.

Den jedenáctý
Od domorodců jsme za pytel mušlí koupili druhou část voru, udělali stožár a připevnili plachtu.

Den dvanáctý
Podle dopisu a mapy jsme vypluli k ostrovu, kde bychom mohli nalézt další zprávy o pokladu. Cesta to byla dlouhá, ale naštěstí jsme všechno potřebné měli. Moře včera vyplavilo z vraku lodi opět jídlo. Večer jsme dorazili k ostrovu a rozhodli jsme se, že na něm přespíme do dalšího dne. Nalezli jsme na ostrově přístřešek a pod něj jsme se schovali na noc

Den třináctý
V noci byla strašná bouřka, hromy a blesky, ale nepršelo. Nikdo z nás nespal a hodně jsme se báli.

U přístřešku jsme nalezli v bedně další kus mapy s označením dalšího ostrova na kterém se nachází poklad. Hned jsme se vydali na cestu. Na ostrov jsme připluli navečer a šli podle mapy hledat poklad. Již za setmění jsme došli do skal, kde byla veliká jeskyně. Ta byla trochu osvětlená, ale moc toho nebylo vidět. Všichni jsme se strašně báli. Pak se z hloubi jeskyně ozval hluboký hlas a řekl abychom se u vchodu do jeskyně podepsali. Teprve tehdy jsme zjistili, že je tam stůl, prkno a na něm brk ve skleničce s červenou tekutinou. Když jsme se všichni podepsali, hlas se ozval znova a řekl abychom vybrali nejodvážnějšího z nás. To se již přihnala bouřka a strašně se blýskalo. Vybrali jsme Míšu. Hlas z vnitra jeskyně jí řekl, kde v jeskyni je ukryt poklad a aby šla dovnitř jeskyně. My ostatní jsme stáli před vchodem. Z jeskyně se ozývala ozvěna hřmění. Pak jsme slyšeli z jeskyně padající kamení a pak se objevila Míša s truhlou. Na nic jsme nečekali a utíkali zpět k voru. Strašně pršelo a blesky osvětlovaly krajinu tak, že jsme viděli kam jdeme. Pak jsme přepluli na náš ostrov.

Den čtrnáctý
Ráno jsme otevřeli truhlu, která byla omotaná starým rezavým řetězem. Uvnitř byla spousta cenných věcí, dokonce i pravé perly. Poklad jsme si rozdělili.“

Závěrem je třeba poděkovat:

1. Za přípravu a vedení tábora.

  • Janě Liberské
  • Vaškovi Stryhalovi
  • Láďovi Bělinovi
  • Martině Liberské

2. Za hmotnou i nehmotnou podporu

  • Panu Josefu Šimůnkovi
  • Panu Alexandru Vávrovi a firmě VaVa.eu s.r.o.
  • Asociaci turistických oddílů mládeže České republiky

3. Rodičům dětí, že nám na dva týdny půjčili děti a my se s nimi mohli dosytosti vyblbnout.

Jaroslav Liberský