Jak se značkaři uložili k zimnímu spánku

Jak se značkaři uložili k zimnímu spánku.

 

Listopad je typický nejen krátkým dnem, inverzemi, spadaným listím, sychravem, vyvražděním celé husí populace na Sv. Martina, ale také tím, že nejen medvědi (kromě toho v Beskydech), ale i kutnohorští značkaři se ukládají k zimnímu spánku. Vyčistí ředidlem a teplou mýdlovou vodou všechny štětce, uzavřou skleničky s barvami, nabrousí škrabky na jaro a všechen ten materiál umístí na suché tmavé místo, aby ho tam zase na jaře našli.

Ne všichni však se ukládají k zimnímu spánku. Takový okresní značkař, ten na zimní spánek nemůže ani pomyslet. Ještě jsou před ním různé semináře, schůze a školení, veškerá vyúčtování materiálu, cestovních nákladů, doplnění skladu barev a ostatního materiálu, plánování na další rok, jak značení, tak i oprav rozcestníků, lávek či prosekávání špatně průchodných úseků.

A také musí napsat zprávu o veškeré činnosti všech jejích značkařů za celý rok a založit do archívu, aby naši pravnuci v době, kdy je všude budou navádět družice a všechny cesty i ty nejmenší lesní pěšinky budou za evropské peníze vyasfaltovány, věděli, jak se činili jejich pradědové a prababičky.

Nebude toho málo. V minulých letech byla dokončena kompletní obnova rozcestníků, proto letos jich bylo jen několik obnovených. Tak jako každý rok se podařilo obnovit třetinu z více jak čtyř set kilometrů tras na kutnohorském okrese.

Společnost je stále bohatší, tedy alespoň někteří, takže budeme mít na okrese další dva velké lesy oplocené, aby tam kromě majitelů nikdo nemohl. Proto byly dva úseky tras (Velká Skalice a Brambory) přeloženy. Značkařům se v tomto roce podařilo vybudovat čtyři lávky přes Pertoltický potok a u Trubného rybníka a omezit tím oblíbenou činnost turistů – skok přes potok.

Nakonec, kdo za obsah jmenované roční zprávy může: Jana Liberská – okresní značkař, manželé Petr a Pavla Dojčiakovi, Miroslav Douděra a Míla Čiháková, Michal Novotný, manželé Topenčíkovi ze Sázavy, Vláďa Bělina, Pepa Šimůnek a další.

Pozitivní zprávou je i to, že pro příští rok se přihlásily další dvě manželské dvojice, které mají zájem o práci značkaře. Zatím do jara budou nacvičovat zimní spánek.

Všem výše jmenovaným přeji hezké vánoce a klidný zimní spánek. Nashledanou na jaře.

 

Jaroslav Liberský, předseda odboru