Jak jsme znárodnili strom.

Členové O-KČT TJ Turista se starají o údržbu značených pěších turistických tras a cyklotras. Provádějí nejen obnovou turistických značek, ale i směrovníků, map a dalších prvků. Mezi ně patří i nejrůznější lávky přes potoky v terénu. Letošní rok byl bohatý na povodně a to nejen na Pertoltickém potoce. Většina dřevěných lávek padla vodnímu živlu za oběť nebo byla alespoň významně poškozena. Proto k činnostem našich členů patřila letos i jejich obnova. Jak ale postavit dřevěnou lávku v místě kam vede jen pěšina, široko daleko není les a místo není dostupné pro jakékoliv vozidlo? Nesnadný úkol, podařilo se nám však najít jedno řešení.

Opodál stál mohutný uschlý strom. Určitě měl majitele a určitě to byl soukromý majetek. Jak ale zjistit majitele? Přes katastr nemovitostí nebo vyzvídat ve vesnické hospodě?

Čtyři silní značkaři, motorová pila, pár velkých hřebíků a je z něj lávka přes potok pro všechny turisty. Ale pozor! Veškeré vybavení turistických tras je majetkem státu, rozcestníky, vývěsní mapy ale i lávky. A tak jsme znárodnili strom. Za všechny turisty děkujeme neznámému majiteli.

Jaroslav Liberský, O-KČT TJ Turista