Árendarik Ján Ing., čestný člen (†)

Do turistiky v Kutné Hoře přišel začátkem sedmdesátých let . Úzce spolupracoval s Miloslavem Pelikánem ve vedení turistického oddílu mládeže a vhodně činnost oddílu doplňuje.  Neměl sice základy ze skautingu, ale široký rozhled a schopnost orientovat se v problematice zajímavého programu pro mládež. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se osamostatňuje a zakládá vlastní oddíl zaměřený na děti ve věku 6 až 10 let. Vychoval řadu turistů. V Kutné Hoře žije řada občanů, ač se turistice nevěnují, rádi vzpomínají na chvíle z dětství prožité v oddíle Honzy Árendarika na výletech, táborech či schůzkách.