Odbor Klubu českých turistů v Kutné Hoře TJ TURISTA byl založen v roce 1893. Od té doby trvale provozuje svoji činnost. V současnosti v odboru vyvíjí činnost čtyři oddíly a v nich celkem 200 členů odboru. Oddíl pěší turistiky, cykloturistiky, turistický oddíl mládeže Zálesák a oddíl značení pěších turistických tras. Každý oddíl má svůj vlastní program, výbor pak připravuje program pro veřejnost. Odbor se stará o údržbu značených cest pěších a cyklo na území okresu dále pečuje o naučnou stezku po stopách dolování v Kutné Hoře s názvem Stříbrná Stezka.